Поправка на електроника

Конектори, меморија, камери…

Наскоро Цени….